ประวัติโรงเรียน
ข่าวสาร
สมัครเรียน
หลักสูตร
ห้องสมุด
งานวิจัย
บุคลากร
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
 
วิทยาเขต
คลินิกกายอุปกรณ์
ติดต่อเรา
คู่มือนักศึกษา
SSPO holds ISPO
Category l accreditation.
 
Loading
 
  • Presenrarion of SSPO
Mahidol University
Mahidol University Library
Faculty of Medicine
  Siriraj Hospital
Siriraj Medical Library
Sirindhorn National Medical
  Rehabilitation Center
Prostheses Foundation
ISPO
WHO
 
 

 

 

 
 
   
   
 
คลีนิกรองเท้า ผู้ป่วยเบาหวาน กายอุปกรณ์1
กายอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด กายอุปกรณ์2
กายอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยเส้นเลือดในสมอง แนะนำโรงเรียนกายอุปกรณ์
คลีนิกรองเท้า ผู้ป่วยเท้าแบน มีดีมาบอก โรงเรียนกายอุปกรณ์
นักกายอุปกรณ์คืนชีวิตที่สมบูรณ์ให้ผู้พิการ วันมหิดล2557  
 
 
forgot password new register
 
 
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 14 ถนนอรุณอมรินทร์, แขวงอรุณอมรินทร์, เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2419-3450
 
 
Loading...