ประวัติโรงเรียน
ข่าวสาร
สมัครเรียน
หลักสูตร
ห้องสมุด
งานวิจัย
บุคลากร
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
วิทยาเขต
คลินิกกายอุปกรณ์
ติดต่อเรา
หน้าหลัก > วิทยาเขต
คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 0-2419-3452
  

  วิทยาเขตศาลายา
  เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  โทรศัพท์: 0-2849-6000
 
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 14 ถนนอรุณอมรินทร์, แขวงอรุณอมรินทร์, เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2419-3450