ชีวกลศาสตร์

ชีวกลศาสตร์

จากที่เราได้เกริ่นไปแล้วถึงความสำคัญของวิชาฟิสิกส์กับกายอุปกรณ์ไป วันนี้มาดูรายละเอียดของวิชาชีวกลศาสตร์ (Biomechanics) กันค่ะ

วิชาชีวกลศาสตร์ เป็นวิชาหนึ่งในวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาชีวฟิสิกส์ (Biophysics) ที่ทำการศึกษาแรงและผลของแรงในสิ่งมีชีวิต ซึ่งวิชาชีวกลศาสตร์ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในอีกหลากหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งวงการแพทย์ วงการวิศวกรรม วงการกีฬาและอื่นๆอีกมากมาย

โดยชีวกลศาสตร์ในงานกายอุปกรณ์ มุ่งเน้นการการประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาผลลัพธ์และประสิทธิภาพของกายอุปกรณ์ที่เราให้กับคนไข้ทั้งในทางคลินิก และการพัฒนางานวิจัย

แม้ว่าในวิชาชีวกลศาสตร์จะแบ่งย่อยอีกหลายแขนง แต่ที่ใช้มากในงานกายอุปกรณ์ คือ การศึกษาการเคลื่อนไหวของวัตถุที่มีรูปทรงแน่นอน (Rigid body) ในที่นี้ก็คือลักษณะทางกายภาพของร่างกายเรานั่นเองค่ะ โดยมีหัวข้อมากมายที่นักกายอุปกรณ์ต้องศึกษา เช่น ชีวกลศาสตร์การเดิน ชีวกลศาสตร์ของกระดูสันหลัง ชีวกลศาสตร์ของกล้ามเนื้อ และยังมีชีวกลศาสตร์สำหรับกายอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เทียม แยกไปแต่ละชนิดของอุปกรณ์ด้วยค่ะ

Read More