Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics (SSPO)

SSPO Video Tour

Video Poster

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

จุดกำเนิดโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

ก่อนปีพุทธศักราช2500 วิทยาการด้านกายอุปกรณ์ของประเทศไทยยังไม่ก้าวหน้า ทำให้คนพิการต้องเดินทางไปรับบริการที่ต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวนและนายแพทย์ดำรง กิจกุศล จึงเดินทางไปศึกษาวิธีการทำแขนเทียมและขาเทียมจากผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันเพื่อกลับมาพัฒนางานกายอุปกรณ์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นงานกายอุปกรณ์ในประเทศไทย

6243650056_edf94ee258_o

ความร่วมมือ

 ปีพุทธศักราช 2544 มูลนิธินิปปอน ได้ร่วมมือกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, กระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งโครงการวิทยาลัยนักกายอุปกรณ์ โดยมีเป้าหมาย ในการพัฒนาการศึกษา ทางด้านกายอุปกรณ์ในระดับปริญญาตรี นับเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของสาขากายอุปกรณ์ หลักสูตรแรก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเริ่มรับนักศึกษาในปี 2545

พระราชทานชื่อโรงเรียน

ในปีพุทธศักราช 2549 ทางหลักสูตรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) พระราชทาน พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร”

หลักสูตรก่อนปริญญา

มุ่งผลิตบัณฑิตนักกายอุปกรณ์ที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวที่มีอยู่ทั่วโลก โดยการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรแบบเรียนทางไกลผสมผสานซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล  

โดยในปี พ.ศ 2552 หลักสูตรของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรเป็นหลักสูตรแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์นานาชาติ (International Society for Prosthetics and Orthotics) ในระดับสูงสุด

และในปี พ.ศ 2562 เป็นสถาบันแรกของโลกที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์การประเมินในระดับ Professional Prosthetist and Orthotist และมีผลการประเมินระดับ Exemplary หรือดีเลิศในทุกด้าน 

นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001ร่วมด้วย  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรหลังปริญญา

หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกายอุปกรณ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของทวีปเอเชียและหลักสูตรที่สองของโลก รับนักศึกษาที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านการทำงานวิจัยที่มีความซับซ้อนและมีแบบแผน โดยหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ 

จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมถึงการพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีความเฉพาะและโดดเด่น มีประโยชน์ในวงกว้าง
ต่อสังคมโลก รวมทั้งเป็น Education Hub ที่ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

การวิจัย

โรงเรียนกายอุปกรณ์สนับสนุนการทำวิจัยของนักศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการทำวิจัยร่วมกับสถาบันทางการศึกษาทั่วโลก เช่น Texas A&M University San Antonio (USA), the University of Strathclyde (United Kingdom) and University of Groningen (Netherlands)

ความร่วมมือ

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรมีความร่วมมือกับ SOL (Scandinavian Orthopaedics Laboratory) ประเทศสวีเดนเพื่อเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ หรือ CEPO ในปี พ.ศ 2560 เพื่อให้บริการด้านกายอุปกรณ์ จัดระบบการให้บริการผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความหลากหลาย ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว คุณภาพมาตรฐานระดับสากล สำหรับผู้ที่มีกำลังซื้อและสามารถจ่ายเงินเพิ่มเติมจากสิทธิพื้นฐานได้

ยกระดับกายอุปกรณ์

ในปัจจุบันโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรได้ผลิตนักกายอุปกรณ์ไปทำงานในภูมิภาคต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกเพื่อรองรับการบริการสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับกายอุปกรณ์สู่ความเป็นเลิศ


 • อาจารย์นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล

  เป็นนักกายอุปกรณ์ที่ “เก่ง ดี และมีความสุข”

  อาจารย์นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล, อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์

  พวกเราได้ถูกหล่อหลอมจากนักเรียนมัธยมปลายให้กลายเป็นนักกายอุปกรณ์ที่ "เก่ง ดี และมีความสุข"

 • วริทธิ์ อนุชิราชีวะ

  เรากำลังสร้างความสุขให้กับผู้อื่น

  วริทธิ์ อนุชิราชีวะ, ศิษย์เก่ากายอุปกรณ์มหิดล รุ่น 3

  การที่เราได้รู้ว่าเรากำลังสร้างความสุขให้กับผู้อื่น มันช่างเป็นความรู้สึกที่...เอาทองมากองท่วมหัวก็ไม่ยอมแลกจริงๆ

 • มาริษา อมาตยกุล

  ปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นฮีโร่ของผู้พิการ…

  มาริษา อมาตยกุล, ศิษย์เก่ากายอุปกรณ์มหิดล รุ่น 13

  เราไม่ใช่แค่นักกายอุปกรณ์นะ แต่เราเป็นคนที่มอบโอกาสให้คนไข้ ถ้าคนไข่ไม่มีเรา...เขาจะเดินยังไง... จะไปส่งลูกไปโรงเรียนยังไง จะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเขายังไง

 • กรณ์ ไชยวาด

  ช่วยให้ชีวิตของคนๆนึงเปลี่ยนไปได้ตลอดกาล

  กรณ์ ไชยวาด, ศิษย์เก่ากายอุปกรณ์มหิดล รุ่น 10

  คุณแม่เล่าทั้งน้ำตาและขอบคุณที่ช่วยเหลือน้อง เราไม่ใช่แค่คนทำขาเทียม แต่เรายังช่วยให้ชีวิตของคนๆนึงเปลี่ยนไปได้ตลอดกาล
ติดต่อเรา

SSPO ยินดีให้บริการที่อยู่

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 14 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700


ติดต่อ

คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์: 02 419 3448, 02 419 3458
งานสารบัญ: 02 419 3435
งานการศึกษา: 02 419 3431
งานกิจการนักศึกษา: 02 419 3446
งานวิจัย: 02 419 3443
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์: 02 419 3437, 02 419 3452

งานการศึกษาก่อนปริญญา : sisspoedu@mahidol.edu
งานการศึกษาก่อนปริญญา : simspoedu@gmail.com
งานกิจการนักศึกษา : studentaffairs.sspo@gmail.com
งานวิจัย : researchoffice.sspo@gmail.com
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ : academicservice.sspo@gmail.com


เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
08:30น. – 16:30น.