ข่าวประชาสัมพันธ์

เพจนี้จัดทำขึ้นโดยทีมกิจการนักศึกษา โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เพิ่มเป็นการรวบรวมข้อมูลทางด้านการศึกษาต่อของพี่ๆ ในระดับปริญญาโท เอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเรียนต่อเฉพาะทาง   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับน้องๆกายอุปกรณ์ ในการตัดสินใจในทางเดินชีวิตของตัวเองต่อไปในอนาคต