เรื่องราวประทับใจของศิษย์เก่า

โรงเรียนกายอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานองค์กรกายอุปกรณ์นานาชาติ ระดับ ๑ เพียงแห่งเดียวในโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

 

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ได้รับรองมาตราฐาน ISPO Category 1