การบริจาคทุนทรัพย์เพื่อผู้พิการ

One of the clinic’s goals is to improve quality of life for person with disabilities. We dedicate ourselves for the work with all our man heart to fulfill the specific needs of the patients.

การบริจาคทุนทรัพย์เพื่อผู้พิการ

ร่วมบริจาคโดยตรง ณ ศิริราชมูลนิธิ ได้แก่

  1. รพ.ศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 (ทุกวัน)
  2. รพ.ศิริราช ปิยมหาการุณย์ ชั้น 2 โซน B (ทุกวัน)
  3. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G (วันจันทร์-ศุกร์)

**ใบเสร็จรับเงินบริจาค สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ( ภายใน 20 ธันวาคม 2565 เท่านั้น )

ผู้บริจาคทำการส่งหลักฐานการบริจาคเงิน พร้อมระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ เลขบัตรประชาชน/เลขผู้เสียภาษี มายังโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ผ่านช่องทาง line: @sisspo (เฉพาะกองทุน D3366 และ D3054 เท่านั้น)

หากบริจาคผ่านเช็ค ขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่ายศิริราชมูลนิธิ

บริจาค