การบริจาคทุนทรัพย์เพื่อผู้พิการ

One of the clinic’s goals is to improve quality of life for person with disabilities. We dedicate ourselves for the work with all our man heart to fulfill the specific needs of the patients.

การบริจาคทุนทรัพย์เพื่อผู้พิการ

ร่วมบริจาคโดยตรง ณ ศิริราชมูลนิธิ ได้แก่

  1. รพ.ศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 (ทุกวัน)
  2. รพ.ศิริราช ปิยมหาการุณย์ ชั้น 2 โซน B (ทุกวัน)
  3. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G (วันจันทร์-ศุกร์)

ร่วมบริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช

1. ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทุนทรัพย์โดยโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 016-3-00049-4

2. จากนั้นทำการระบุในบันทึกช่วยจำ  “เข้ากองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ" หรือ "กองทุน D3366

 

**ใบเสร็จรับเงินบริจาค สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ผู้บริจาคทำการส่งหลักฐานการบริจาคเงิน พร้อมระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ เลขบัตรประชาชน/เลขผู้เสียภาษี มายังโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ผ่านช่องทาง line: @sirirajfoundation 

 

ศิริราชมูลนิธิ

  • Line: @sirirajfoundation
  • โทร. 0-2419-7658-60, 0-2414-1414 ต่อ 101-104
  • แฟกซ์ 0-2419-7687

หากบริจาคผ่านเช็ค ขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่ายศิริราชมูลนิธิ