การบริจาคทุนทรัพย์เพื่อผู้พิการ

One of the clinic’s goals is to improve quality of life for person with disabilities. We dedicate ourselves for the work with all our man heart to fulfill the specific needs of the patients.

การบริจาคทุนทรัพย์เพื่อผู้พิการ

1. ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทุนทรัพย์โดยโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช

เลขที่บัญชี 016-3-00049-4

2. จากนั้นทำการระบุในบันทึกช่วยจำ  “เข้ากองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ D3366

3. ผู้บริจาคทำการแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินบริจาคมาที่

ศิริราชมูลนิธิ

  • Line: @sirirajfoundation
  • โทร. 0-2419-7658-60, 0-2414-1414 ต่อ 101-104
  • แฟกซ์ 0-2419-7687

หากบริจาคผ่านเช็ค ขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่ายศิริราชมูลนิธิ