ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ (CEPO)

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ เป็นศูนย์แห่งแรกของโลกที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย และ บริษัท Scandinavian Orthopedic Laboratory (SOL) จากประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกายอุปกรณ์อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ (CEPO) เราให้บริการกายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม และอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บกพร่องทางการเคลื่นไหว ด้วยวัสดุและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมที่สุด เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ (CEPO)

CEPO คือใคร?

CEPO (ซีอีพีโอ) ย่อมาจากคำว่า Center of Excellence for Prosthetics and Orthotics หรือศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ ที่เกิดจากความร่วมมือกันของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท Scandinavian Orthopedic Laboratory(SOL) จากประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกายอุปกรณ์อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล CEPO ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ซึ่งเป็นโรงเรียนด้านกายอุปกรณ์ระดับปริญญาตรีแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้มาตรฐานขององค์กรกายอุปกรณ์นานาชาติ ระดับ 1 (ISPO category1) หรือระดับสูงสุด นอกจากให้บริการกายอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล้ว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ / CEPO ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้และรองรับการเรียนการสอนระดับหลังปริญญาให้แก่โรงเรียนกายอุปกรณ์สิริธร ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านกายอุปกรณ์ขั้นสูงอีกด้วย ทั้งนี้ องค์ความรู้ใหม่และผลกำไรที่ได้จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ / CEPO จะนำไปพัฒนาการให้บริการแก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวของประเทศไทยต่อไป

ทำไมต้อง CEPO?

เราให้บริการด้วยความใส่ใจ และ พิถีพิถันในทุกกระบวนการการผลิตกายอุปกรณ์ การติดตามการรักษา การันตีอุปกรณ์ ท่านจะได้รับบริการที่มีมาตรฐาน

 

โทร. 02-419-3456