Technology

วิวัฒนาการของ “กายอุปกรณ์”

รู้หรือไม่ว่าก่อนปีพุทธศักราช 2500 วิทยาการด้านการทำกายอุปกรณ์เทียม (แขนเทียม และ ขาเทียม) ของประเทศไทยยังไม่เจริญก้าวหน้า ทำให้ผู้พิการเข้าถึงการใช้กายอุปกรณ์ได้ยาก เป็นเหตุให้ผู้พิการต้องเดินทางไปใส่กายอุปกรณ์เทียมที่ต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ ทำให้ผู้พิการส่วนใหญ่ใช้ชีวิตโดยไม่ได้ใช้แขนเทียม หรือขาเทียม ขณะที่บางรายจำต้องประดิษฐ์กายอุปกรณ์เทียมขึ้นใช้กันเอง เพื่อทดแทนส่วนที่ขาดหายโดยอาศัยการนำวัสดุที่สามารถหาง่ายในแต่ละท้องถิ่น เช่น ไม้ ผ้า หนังสัตว์ หรืออลูมิเนียม แต่ด้วยวิทยาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ผู้พิการสามารถเข้ารับบริการกายอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งยังมีวัสดุที่ถูกนำมาใช้ในการทำแขนเทียม ขาเทียมมากมายหลายแบบ ยกตัวอย่างเช่น พลาสติก, พลาสติกชนิดยืดหยุ่นได้, เรซิ่น, คาร์บอนไฟเบอร์ นั่นเอง

Read More

แขนเทียมที่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหว​ผ่านทางความคิด (mind-controlled prosthetic arm)

ไซบอร์ก (Cyborg) หรือ การทำงานร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับกลไกอิเล็คโทรนิค คงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เมื่อในช่วงปี 2018 ได้มีการรายงาน ว่ามีมนุษย์คนแรกที่ได้ใช้ชีวิตด้วยแขนเทียมที่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหว​ผ่านทางความคิด (mind-controlled prosthetic arm) โดยแขนเทียมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นโดย Johns Hopkins Applied Physics Laboratory ตัวแขนเทียมจะถูกติดตั้งเข้ากับชิ้นส่วนโลหะที่ถูกผ่าตัดฝังเข้ากับกระดูกส่วนต้นแขนของผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้สามารถจะควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆของแขนเทียมผ่านทางความคิด ซึ่งจะสามารถตอบสนองการควบคุมต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับแขนของมนุษย์จริงๆ นั่นเอง อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อเสียตรงที่ ผู้ใช้งานแขนเทียมจะต้องไม่สัมผัสกับน้ำและห้ามขับรถด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่าเทคโนโลยีสามารถพากายอุปกรณ์ไปได้ไกลเกินกว่าที่เราจะสามารถจินตนาการได้ แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงทดลองแต่เราก็หวังจะได้เห็นอุปกรณ์เหล่านี้เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทุกท่าน ให้สามารถกลับมามีอวัยวะที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆวัน

Ref : https://futurism.com/mind-controlled-robotic-arm-johnny…
http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php…
https://innoversity.masci.or.th/?p=23159

Read More