ติดต่อเรา

คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ โทร. 02-419-3448, 02-419-3458

ที่อยู่ติดต่อ

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 14 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวง อรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

อีเมล : thatchanan.mao@mahidol.edu

  •