Blog

Physics in Prosthetic and Orthotic

ฟิสิกส์กับกายอุปกรณ์

รู้ไหม ทำไมนักกายอุปกรณ์ต้องเรียนฟิสิกส์ ??
.
อย่างที่เราทราบกันดีว่าฟิสิกส์ เป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต สสาร พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แม้ว่ารายวิชาฟิสิกส์จะมีขอบเขตรายวิชาที่กว้างขวางมาก แต่ก็มีหลายสาขาย่อยที่ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนกายอุปกรณ์เพื่อให้นักกายอุปกรณ์เข้าใจกระบวนการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชนิด และนำไปเป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนางานกายอุปกรณ์อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น

1. การศึกษาแรงกลทางชีวภาพ (Kinetic study)
2. การศึกษารูปแบบของการเคลื่อนไหว (Kinematic study)
3. การศึกษารูปแบบของการหด-คลายตัวของกล้ามเนื้อ (Sequential muscular activity study )
4. การศึกษาพลังงานที่ร่างกายใช้ไปในการเคลื่อนไหว (Energetic study) เป็นต้น

ซึ่งหัวข้อเหล่านี้จะถูกรวมรวบศึกษาในรายวิชา #ชีวกลศาสตร์ หรือ Biomechanics นั่นเอง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Related Posts