ติดต่อเรา

SSPO ยินดีให้บริการที่อยู่

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 14 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700


ติดต่อ

คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์: 02 419 3448, 02 419 3458
งานสารบัญ: 02 419 3435
งานการศึกษา: 02 419 3431
งานกิจการนักศึกษา: 02 419 3446
งานวิจัย: 02 419 3443
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์: 02 419 3437, 02 419 3452

งานการศึกษาก่อนปริญญา : sisspoedu@mahidol.edu
งานการศึกษาก่อนปริญญา : simspoedu@gmail.com
งานกิจการนักศึกษา : studentaffairs.sspo@gmail.com
งานวิจัย : researchoffice.sspo@gmail.com
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ : academicservice.sspo@gmail.com


เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
08:30น. – 16:30น.


Ready to get started on your goals?