ประชาสัมพันธ์

มีนาคม 2563

‼️ ประกาศ ‼️

เนื่องจากสถานการณ์หน้ากากอนามัยขาดแคลน โรงเรียนฯจึงจัดเตรียมผ้าฝ้าย ผ้าสักหลาด และยางยืด (cotton, flannel, elastic cord)
ให้นักศึกษาได้ประดิษฐ์หน้ากากผ้าเป็นของตัวเองคนละ 5 ชิ้น เพื่อนำไปใช้เป็นของส่วนตัวขณะปฏิบัติงานที่อาจมีโอกาสสัมผัสกับฝุ่นละออง โดยจะจัดเตรียมไว้ให้ในห้อง common room นักศึกษาสามารถใช้จักรเย็บผ้าในห้องแลป A,B,C ได้เมื่อไม่มีการเรียนการสอนและหากมีการเรียนการสอนนักศึกษาต้องขออนุญาตอาจารย์ที่ใช้ห้องแลปขณะนั้น
ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 4 มีนาคม เวลา 12.00 น