หน้าแรก

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิตแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้​

ข่าวสาร & ประกาศต่างๆ

__________________________________________________________________________________________________

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 (ตั้งแต่วันนี้ - 4 เมษายน 2564) Update!!

- ช่องทางการสมัคร คลิก>> 

- รายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ คลิก>>

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

2 ธันวาคม 2563

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศเรื่อง เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) Update!! 

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

15 เมษายน 2563

__________________________________________________________________________________________________

เรียน ทุกท่านโปรดทราบ
ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

ขอจำกัดจำนวนการให้บริการผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ดังนี้

ขอเลื่อนนัดหมายของผู้ป่วยที่ไม่ใช่เคสฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วน มารับบริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
เปิดให้บริการเฉพาะเคสฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-419-3448 หรือ 02-419-3458 (ช่วงเวลา 08.30-15.30 น. ในวันทำการ) 

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 25 มีนาคม 2563

__________________________________________________________________________________________________

Academic Calendar 2019-2020 (Revised 19 March 2020) Update!! 

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 20 มีนาคม 2563

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศโรงเรียนกายอุปกรณ์ เรื่อง การสอบประมวลความรอบรู้ภาคปฏิบัติ CPE ประจำปีการศึกษา 2562 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID

คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

19  มีนาคม 2563

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19

คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

17  มีนาคม 2563

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ปีการศึกษา 2563 
(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม - 28 พฤษภาคม 2563)>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 5 มี.ค. 2563

__________________________________________________________________________________________________

 Comprehensive Practical Examination (CPE) for Bachelor of Prosthetics and Orthotics Student, Academic Year 2018

- Announcement of Comprehensive Practical Examination (CPE)  >> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

- CPE Application form  >>  ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกเลย

 29 เม.ย. 2562

__________________________________________________________________________________________________

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ จำนวน 5 อัตรา  ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกเลย

 8 มิ.ย. 2561

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศขยายเวลารับสมัครของหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ปีการศึกษา 2561 จ้า รับสมัครถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561  ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกเลย

 24 พ.ค. 2561

__________________________________________________________________________________________________

3rd round admission of Master Degree
            - Application period (April 21 -July 6, 2018)
            - The admission examination date (July 28, 2018)
            - The interview date (July 31 – August 2, 2018)

Please visit http://www.grad.mahidol.ac.th and http://www.grad.mahidol.ac.th/en/prospective-students/degree.php?id=M&grp=0 to download the application form and see the details about Scholarship for master program student.

Please visit website: Postgraduate Education Division, Faculty of Medicine Siriraj Hospital (http://www.sirirajgrad.com/en/scholarship//) see the details about Scholarship for master program student.

 

__________________________________________________________________________________________________

Welcome Medical Students and Lecturer from TMDU View More!!!

 16 มี.ค. 2561

__________________________________________________________________________________________________

Special Lectures by Professors and Lecturers from UMCG View More!!!

 13 มี.ค. 2561

__________________________________________________________________________________________________

The Second AUN-HPN in P&O Group Meeting 2018 View More!!!

8-9 มี.ค. 2561

__________________________________________________________________________________________________

Welcome Orthopaedic Nurses to Visit SSPO View More!!!

22 ก.พ. 2561

__________________________________________________________________________________________________

Notice of Examination results from Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics 

for the Comprehensive Examination for academic Year 2017 View More!!!

9 ก.พ. 2561

__________________________________________________________________________________________________

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรกายอุปกรณศาตรบัณฑิต

หลักสูตรกายอุปกรณศาตรบัณฑิต(นานาชาติ)

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
(ทางไกลผสมผสาน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากายอุปกรณ์(หลักสูตร นานาชาติ)

Education Programs

5

Clinics

2

ISPO Level

1