The Blog

We love writing. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

,

“วัน เวลา เเห่งความทรงจำ” งานเเสดงมุทิตาจิต ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วันที่ 14 กันยายน 2565 คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเเสดงมุทิตาจิต ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ในงาน “วัน เวลา เเห่งความทรงจำ” โดยมี รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ศศิธร สุขถมยา รองผู้อำนวยการฯ และ คุณวารุณี ทองดี เลขานุการโรงเรียนฯ ร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านคณบดี ณ หอประชุมราชเเพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

 

#siriraj #ศิริราช #กายอุปกรณ์

Read More

15 Day’s left to apply SSPO postgraduate program

✨ 15 Day’s left to apply SSPO postgraduate program ✨

Don’t miss your opportunity, Apply Now

📅 Online application period: Now – June 30, 2022

💻 Online application:
International applicant: https://graduate.mahidol.ac.th/admission-inter/login.php
Thai applicant: http://www.grad.mahidol.ac.th/admission-thai/

📌 Program information
Doctoral program: https://www.sspo.ac.th/…/prospective…/program-overview/
Master program: https://www.sspo.ac.th/…/prospective…/program-overview/

Read More

SSPO 20th Anniversary

SSPO is now celebrating 20th anniversary! ✨✨
 
Can’t believe that it’s been already 20 years
since the school first established in 2002 and we are really proud of that.
 
We started from a few but now we are many,
but this will not stop us to continue growing more and more!
 
Join us on celebration by sending your e-card here:
 
Thank you for your continuous love and support towards SSPO!
Read More
,

วันจักรยานโลก 3 มิถุนายน กับงานวิจัยของอาจารย์ปิ่น

 

รู้หรือไม่ว่า วันที่ 3 มิถุนายน ถูกกำหนดให้เป็น “วันจักรยานโลก”

 

เราจะเห็นได้ว่า เทรนด์การปั่นจักรยานของประเทศไทยนั้นลุกขึ้นมาก มีบุคคลหลายกลุ่มที่เลือกปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ หรือแม้แต่เพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน

 

วันนี้ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร อยากจะขอนำเสนองานวิจัยของ อ.ดร.จุฑามณี ปุ่นศิริ (อ.ปิ่น) ที่ศึกษาในเรื่องของ การปั่นจักรยานในผู้ที่สูญเสียขา ซึ่งอาจารย์ปิ่นได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ขณะศึกษาปริญญาเอกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ อีกทั้งหนึ่งในงานวิจัยที่ได้ศึกษายังได้เลือกเป็น  Editor’s Choice Collection on the Tokyo Summer Games ตอนงานพาราลิมปิกเกมส์ 2021 โดยวารสารวิชาการที่งานถูกตีพิมพ์อีกด้วย (BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation )

 

จากงานวิจัยที่สำรวจการปั่นจักรยานทั้งในไทยเเละเนเธอร์แลนด์พบว่าผู้ที่สูญเสียขาส่วนใหญ่มักจะปั่นจักรยานเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพ การพักผ่อนหย่อนใจและการเดินทาง โดยปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการปั่นจักรยานคือการรับรู้ประโยชน์ของการปั่นจักรยาน การเคยปั่นจักรยานมาก่อนการสูญเสียขา รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมก็อาจมีผลให้คนตัดสินใจมาปั่นจักรยาน นอกจากนี้ยังพบอีกว่าผู้ที่ปั่นจักรยานส่วนใหญ่ใช้เท้าเทียมที่มีการเคลื่อนไหวได้มากกว่าเท้ามาตรฐาน รวมทั้งพึงพอใจกับขาเทียมมากกว่าผู้ไม่ปั่นจักรยาน ดังนั้นการได้รับเท้าเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมที่เหมาะสมอาจช่วยให้ผู้ที่ใช้ขาเทียมสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่อยากทำได้มากขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ปั่นจักรยานนั้นมักจะรายงานปัญหา อุปสรรคหรืออันตรายจากการปั่นจักรยาน ยิ่งไปกว่านั้นการที่คนดัตช์ปั่นจักรยานมากกว่าไทยอาจสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวดัตช์ที่มีการปั่นจักรยานเป็นปกติและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทีเอื้อต่อการปั่นจักรยาน เช่น การเข้าถึงจักรยานไฟฟ้า เส้นทางการปั่นจักรยานและนโยบายด้านความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้จักรยานที่ดี

 

ปัจจุบันในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีเส้นทางการปั่นจักรยาน หรือเลนพิเศษให้กับผู้ที่สนใจปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจปั่นจักรยาน รวมถึงผู้พิการที่สนใจการปั่นจักรยานด้วย

 

โรงเรียนกายอุปกรณ์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านหันมาขยับร่างกายเพื่อสุขภาพ ออกมาเดิน วิ่ง หรือแม้แต่ปั่นจักรยาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในทุกๆวันร่วมกันนะคะ

 

ขอขอบคุณ  อ.ดร.จุฑามณี ปุ่นศิริ (อ.ปิ่น) 

สนใจอ่านงานวิทยานิพนธ์และงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3Q0L9ng และ https://bit.ly/3tcfQvZ 

 

รวมถึง ขอขอบคุณ ฝ่ายวิจัย โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Read More
, ,

ความประทับใจของศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ หลักสูตรนานาชาติ

มาฟังคำบอกเล่า ถึงความประทับใจของศิษย์เก่า
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ หลักสูตรนานาชาติ
ของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราได้
.
Alumni of Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics (SSPO) impression.
Become part of the postgraduate family
.
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
Read More

พิธีลงนาม MOU ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กับ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 – 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
MOU SI and SS

การร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา photo by Nurulhusni Paramal

Read More

Double Doctoral Program MOA

The virtual Memorandum of Agreement (MOA)
with Niigata University of Health and Welfare, Japan
Double Doctoral Program MOA
On 22nd November 2021, 16:30 – 17:25 (GMT+7, Bangkok Time), the virtual Memorandum of Agreement (MOA) for Double Degree Doctoral Program in Prosthetics and Orthotics has been officially signed between the Sirindhorn School of Prosthetic and Orthotic (SSPO), Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, and Graduate School of Health and Welfare, Niigata University of Health and Welfare, Japan.
Double Doctoral Program MOA
Prof. Prasit Wattanapha
In this event, Prof. Prasit Wattanapha, Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital, and Dr. Masatoyo Nishizawa, President of Niigata University of Health and Welfare, with respectful representatives from each university jointly signed and witnessed the virtual MOA signing ceremony together to create a strong cooperation in exchange and development of the P&O postgraduate education.
Double Doctoral Program MOA
This Doctoral Degree Program is the first double doctoral program in prosthetics and orthotics in the world !! The program is now open for the first batch.

 


For those who interest for an application,
please feel free to contact our postgraduate program for details
Email: simspoedu@gmail.com

Related Source:
Read More
,

Variety of athletics Another success of Thailand in Paralympic Games Tokyo 2020

Variety of athletics Another success of Thailand in Paralympic Games Tokyo 2020

Variety of athletics in Paralympic Tokyo 2020

Recently, You might have heard the good news from the Thai athletes in the Tokyo 2020 Paralympic Games about their victory by receiving 9 medals from the athletics race. ; therefore, we would like to illuminate about athletics in the Paralympics game.

There are six classifications in paralympic athletics, and each class divides into two types which are track (T) and field (F)

Category 1 vision impairment (T/F11-T/F13)or visually impaired is further subdivided into 3 types according to their ability to see.

Category 2 INTELLECTUAL IMPAIRMENT (T20/F20)There will be competitions in both running and throwing formats.

Category 3 COORDINATION IMPAIRMENTS (F31, T32/F32-T38/F38) such as those with cerebral palsy Palsy or people with traumatic brain injury This class will compete in the form of throwing long jump or running.

Category 4 SHORT STATURE (T40/F40, T41/F41) or short stature, divided into 2 types according to athlete’s height and proportion of their arms.

Category 5 LIMB DEFICIENCIES (T42/F42 – T46/F46, T47; T/F61-64) or those who have limb amputation both from surgery and congenital deficiency. There will be competitions in the form of throwing weights, high jumps, and running, and in this class, prosthetic legs or prosthetic arms are also used as an essential part.

CLASS 6 IMPAIRED MUSCLE POWER OR IMPAIRED RANGE OF MOVEMENT (T51-54; F51-57) or those with muscle weakness or limited mobility Athletes in this class will compete in wheelchairs such as Wheelchair racing or sitting on a specific chair for competitions in throwing chair competitions are categorized according to the ability of the muscles in each area to be used differently.

Source : International Paralympic committee

Read More