News

สมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิ ป ตรี) จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านประกาศ >> คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> คลิก

Related News