Education

15 Day’s left to apply SSPO postgraduate program

✨ 15 Day’s left to apply SSPO postgraduate program ✨

Don’t miss your opportunity, Apply Now

📅 Online application period: Now – June 30, 2022

💻 Online application:
International applicant: https://graduate.mahidol.ac.th/admission-inter/login.php
Thai applicant: http://www.grad.mahidol.ac.th/admission-thai/

📌 Program information
Doctoral program: https://www.sspo.ac.th/…/prospective…/program-overview/
Master program: https://www.sspo.ac.th/…/prospective…/program-overview/

Read More
,

วันจักรยานโลก 3 มิถุนายน กับงานวิจัยของอาจารย์ปิ่น

 

รู้หรือไม่ว่า วันที่ 3 มิถุนายน ถูกกำหนดให้เป็น “วันจักรยานโลก”

 

เราจะเห็นได้ว่า เทรนด์การปั่นจักรยานของประเทศไทยนั้นลุกขึ้นมาก มีบุคคลหลายกลุ่มที่เลือกปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ หรือแม้แต่เพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน

 

วันนี้ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร อยากจะขอนำเสนองานวิจัยของ อ.ดร.จุฑามณี ปุ่นศิริ (อ.ปิ่น) ที่ศึกษาในเรื่องของ การปั่นจักรยานในผู้ที่สูญเสียขา ซึ่งอาจารย์ปิ่นได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ขณะศึกษาปริญญาเอกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ อีกทั้งหนึ่งในงานวิจัยที่ได้ศึกษายังได้เลือกเป็น  Editor’s Choice Collection on the Tokyo Summer Games ตอนงานพาราลิมปิกเกมส์ 2021 โดยวารสารวิชาการที่งานถูกตีพิมพ์อีกด้วย (BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation )

 

จากงานวิจัยที่สำรวจการปั่นจักรยานทั้งในไทยเเละเนเธอร์แลนด์พบว่าผู้ที่สูญเสียขาส่วนใหญ่มักจะปั่นจักรยานเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพ การพักผ่อนหย่อนใจและการเดินทาง โดยปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการปั่นจักรยานคือการรับรู้ประโยชน์ของการปั่นจักรยาน การเคยปั่นจักรยานมาก่อนการสูญเสียขา รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมก็อาจมีผลให้คนตัดสินใจมาปั่นจักรยาน นอกจากนี้ยังพบอีกว่าผู้ที่ปั่นจักรยานส่วนใหญ่ใช้เท้าเทียมที่มีการเคลื่อนไหวได้มากกว่าเท้ามาตรฐาน รวมทั้งพึงพอใจกับขาเทียมมากกว่าผู้ไม่ปั่นจักรยาน ดังนั้นการได้รับเท้าเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมที่เหมาะสมอาจช่วยให้ผู้ที่ใช้ขาเทียมสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่อยากทำได้มากขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ปั่นจักรยานนั้นมักจะรายงานปัญหา อุปสรรคหรืออันตรายจากการปั่นจักรยาน ยิ่งไปกว่านั้นการที่คนดัตช์ปั่นจักรยานมากกว่าไทยอาจสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวดัตช์ที่มีการปั่นจักรยานเป็นปกติและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทีเอื้อต่อการปั่นจักรยาน เช่น การเข้าถึงจักรยานไฟฟ้า เส้นทางการปั่นจักรยานและนโยบายด้านความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้จักรยานที่ดี

 

ปัจจุบันในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีเส้นทางการปั่นจักรยาน หรือเลนพิเศษให้กับผู้ที่สนใจปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจปั่นจักรยาน รวมถึงผู้พิการที่สนใจการปั่นจักรยานด้วย

 

โรงเรียนกายอุปกรณ์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านหันมาขยับร่างกายเพื่อสุขภาพ ออกมาเดิน วิ่ง หรือแม้แต่ปั่นจักรยาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในทุกๆวันร่วมกันนะคะ

 

ขอขอบคุณ  อ.ดร.จุฑามณี ปุ่นศิริ (อ.ปิ่น) 

สนใจอ่านงานวิทยานิพนธ์และงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3Q0L9ng และ https://bit.ly/3tcfQvZ 

 

รวมถึง ขอขอบคุณ ฝ่ายวิจัย โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Read More
, ,

ความประทับใจของศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ หลักสูตรนานาชาติ

มาฟังคำบอกเล่า ถึงความประทับใจของศิษย์เก่า
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ หลักสูตรนานาชาติ
ของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราได้
.
Alumni of Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics (SSPO) impression.
Become part of the postgraduate family
.
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
SSPO Alumni
.
Read More

Double Doctoral Program MOA

The virtual Memorandum of Agreement (MOA)
with Niigata University of Health and Welfare, Japan
Double Doctoral Program MOA
On 22nd November 2021, 16:30 – 17:25 (GMT+7, Bangkok Time), the virtual Memorandum of Agreement (MOA) for Double Degree Doctoral Program in Prosthetics and Orthotics has been officially signed between the Sirindhorn School of Prosthetic and Orthotic (SSPO), Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, and Graduate School of Health and Welfare, Niigata University of Health and Welfare, Japan.
Double Doctoral Program MOA
Prof. Prasit Wattanapha
In this event, Prof. Prasit Wattanapha, Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital, and Dr. Masatoyo Nishizawa, President of Niigata University of Health and Welfare, with respectful representatives from each university jointly signed and witnessed the virtual MOA signing ceremony together to create a strong cooperation in exchange and development of the P&O postgraduate education.
Double Doctoral Program MOA
This Doctoral Degree Program is the first double doctoral program in prosthetics and orthotics in the world !! The program is now open for the first batch.

 


For those who interest for an application,
please feel free to contact our postgraduate program for details
Email: simspoedu@gmail.com

Related Source:
Read More

Easy Email Format to Contact your Teacher or School

How could I write an email to my lecturer ?

Some students of SSPO may never send an email to anyone before and feeling afraid how could I write an email to my lecturer?

Here we have a sample of easy email format for you.

Note:
1. Use student email to contact your teacher or school (Email: @student.mahidol.edu/@student.mahidol.ac.th)
2. Don’t forget the email topic!
3. Introducing yourself with your name and student ID or with additional details such as you are student of the class SIPOxxx or you are his/her student advisor.
4. The purpose of writing this email. For example, I’m contacting to meet you for the research topic. I’m not sure if you will be available on date xxxx time xxxx.
5. Best Regards with your name at the end
6. If you have an attachment, don’t forget to attach it.

 

More content on Facebook SSPO Thailand

Read More

Biomechanics

As we have already mentioned the importance of Physics to the Prosthetics and Orthotics (P&O), today, let’s give you an idea of the Biomechanics to the P&O studies.

Biomechanics is one of the applied sciences in Biophysics that studies force and its effect on living beings. Biomechanics scientific principle has utilized in expansive professional practices, e.g., medicine, engineering, sport, rehabilitation including P&O, etc.

Biomechanics in P&O focuses on studying the efficiency of the external device to the patient in both clinical practice and research development.
As there are many sub-disciplines in Biomechanics, the most account in P&O is the study of the movement of definite objects (Rigid body) or ‘our body’.

Prosthetists and Orthotists must study a variety of biomechanics sub-topics such as Gait biomechanics, Spine biomechanics, Muscle biomechanics, especially the biomechanics for each prosthesis and orthosis device.

Read More

Physics in Prosthetic and Orthotic

Do you know why prosthetist and orthotist have to study physics?

As we all know, physics is a science that deals with studying the natural behaviour of living things, matter, energy, and physical changes. However, Physics has a comprehensive course scope. Several sub-disciplines have been applied to learning prostheses, so prosthodontists should understand how each device works and used it as basic knowledge in the development of orthotics as well,
for example.

1. Kinetic study
2. Kinematic study
3. Sequential muscular activity study
4. Energetic study, etc.

Read More