เหตุการณ์ 0 Comments

ประกาศเรื่องการสอบวัดความรู้ (Comprehensive Examination) ของนักศึกษาหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และนักศึกษาหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่4 ปีการศึกษา 2559 Click งานแสดงความยินดีและมอบใบรายงานผลการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 จำนวน 7 คน Click Mr. Yuki Inoue และ Mr. Keisuke Ikegami, นักศึกษาญี่ปุ่นนำเสนอ clinical case ที่โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 Click

ข่าวสาร 0 Comments

ADMISSION ANNOUNCEMENT Bachelor of Prosthetics & Orthotics (International Upgrading Program for ISPO Category II) Academic year 2018 ADMISSION ANNOUNCEMENT Bachelor of Prosthetics & Orthotics (International4-year Program) Academic year 2018 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมหลังการรับนักศึกษาระบบกลาง) การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) กรอกใบสมัครซึ่ง Download ได้ที่ Click และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ชั้น 2 ตั้งแต่วันพุธที่ 5 – ศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560

Read More