16.คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ลดการติดของข้อและลดปวด

WPBookList Book Post 0 Comments
DO NOT DELETE

16.คู่มือการฟื้นสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ลดการติดของข้อและลดปวด

Author: ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Pages:
Category:
Publisher:
Subject:
Country:
Publication Date: