หน้าแรก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชากายอุปกรณ์ แห่งแรกในอาเซียน

ข่าวสาร & ประกาศต่างๆ

หัวข้อ การสอบประมวลความรอบรู้ภาคปฏิบัติ (Comprehensive Practical Examination) ปีการศึกษา 2563 Update!!

คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

4 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ (CEPO) จำนวน 1 อัตรา Update!!

คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

3 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานศูนย์ความเป็นเลิศกายอุปกรณ์ (CEPO) จำนวน 1 อัตรา

คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2564) *ขยายเวลารับถึง 22 กุมภาพันธ์ 2564 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

- ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก>>

9 กุมภาพันธ์ 2564
Notice!!! Extension of Application Period for P&O Bachelor Program Intake of Academic Year 2021  
- Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics (International Upgrading 2-Year Program) Click>>
- Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics (International 4-Year Program) Click>>
5 กุมภาพันธ์ 2564
 
Application of  Doctoral Philosophy Program in Prosthetics and Orthotics (International Program) Academic year 2021 intake will be opened soon!!! Update!!
 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

3 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 (ตั้งแต่วันนี้ - 4 เมษายน 2564)  Update!!

- ช่องทางการสมัคร คลิก>> 

- รายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ คลิก>>

- The Difference Between Plan A2 and Plan B คลิก>>

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

3 กุมภาพันธ์ 2564

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศเลื่อนเปิดภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษากายอุปกรณ์ ปีการศึกษา 2563 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  Update!!

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

5 มกราคม 2564

ข่าวสาร & ประกาศต่างๆ

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 (ตั้งแต่วันนี้ - 4 เมษายน 2564)  Update!!

- ช่องทางการสมัคร คลิก>> 

- รายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ คลิก>>

- The Difference Between Plan A2 and Plan B คลิก>>

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

3 กุมภาพันธ์ 2564

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศเลื่อนเปิดภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษากายอุปกรณ์ ปีการศึกษา 2563 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  Update!!

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

5 มกราคม 2564

Education Programs

5

Clinics

2

ISPO Level

1