หน้าแรก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชากายอุปกรณ์ แห่งแรกในอาเซียน

ข่าวสาร & ประกาศต่างๆ

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศเลื่อนเปิดภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษากายอุปกรณ์ ปีการศึกษา 2563 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  Update!!

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

5 มกราคม 2564

__________________________________________________________________________________________________

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 (ตั้งแต่วันนี้ - 4 เมษายน 2564) 

- ช่องทางการสมัคร คลิก>> 

- รายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ คลิก>>

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

2 ธันวาคม 2563

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศที่ 060 2563 เรื่องรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์จำนวน 1 อัตรา  

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

2 กันยายน 2563

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา  

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

24 สิงหาคม 2563

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (หมดเขตรับสมัคร 21 ส.ค. 2563)

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

7 สิงหาคม 2563

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศเรื่อง เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

15 เมษายน 2563

__________________________________________________________________________________________________

เรียน ทุกท่านโปรดทราบ
ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

ขอจำกัดจำนวนการให้บริการผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ดังนี้

ขอเลื่อนนัดหมายของผู้ป่วยที่ไม่ใช่เคสฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วน มารับบริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
เปิดให้บริการเฉพาะเคสฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-419-3448 หรือ 02-419-3458 (ช่วงเวลา 08.30-15.30 น. ในวันทำการ) 

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 25 มีนาคม 2563

__________________________________________________________________________________________________

Academic Calendar 2019-2020 (Revised 19 March 2020) 

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 20 มีนาคม 2563

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศโรงเรียนกายอุปกรณ์ เรื่อง การสอบประมวลความรอบรู้ภาคปฏิบัติ CPE ประจำปีการศึกษา 2562 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

19  มีนาคม 2563

__________________________________________________________________________________________________

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ  5th ASEAN SEMINAR ON MULTIDISCIPLINARY CARE FOR CHILDREN WITH MOBILITY IMPAIRMENT  (5th AMCM) on August 21 - 22, 2019 at the Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>  

28  พฤษภาคม  2562

Education Programs

5

Clinics

2

ISPO Level

1