ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

กรุณาเลือกช่องทางที่ท่านต้องการจะติดต่อ

** ช่องทางไลน์  จะแยกเป็น 2 ช่องทาง คือ ไลน์โรงเรียนและส่วนงานภาควิชา และไลน์คลินิก กรุณาติดต่อตามวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง

((ไลน์เพื่อติดต่อคลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ อยู่ด้านล่างนี้ ))