ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

 • รู้จักองค์กร

  โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรอยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัมหิดล ให้บริการทั้งการศึกษาและคลินิก

  วิสัยทัศน์ของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คือ “เป็นสถาบันที่ผลิตผู้เชี่ยวชาญ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านกายอุปกรณ์ระดับโลก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ ตลอดจนคนทั่วไปและนักกีฬา” 

 • หลักสูตร

  ปัจจุบันโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรรับผิดชอบดูแลหลักสูตรทั้งการศึกษาก่อนปริญญาและการศึกษาหลังปริญญา


 • งานวิจัย

  โรงเรียนกายอุปกรณ์สนับสนุนการทำวิจัยของนักศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการทำวิจัยร่วมกับสถาบันทางการศึกษาทั่วโลก

 • งานบริการ

  คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์มุ่งเน้นการให้บริการผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว

  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์และคำนึงถึงความต้องการเฉพาะบุคคล

  โดยคลินิกกายอุปกรณ์สิรินธรให้บริการกายอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น แขนเทียม, ขาเทียม, อุปกรณ์ประคองแขน, อุปกรณ์ประคองขา, รองเท้าและแผ่นรองเท้า

ข่าวจาก SSPO

ข่าว & กิจกรรม

สู่ระดับสากล

เยี่ยมชมโรงเรียนกายอุปกรณ์

ติดต่อนัดหมายเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

บทความ

ความรู้เกี่ยวกับกายอุปกรณ์