หน้าแรก

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิตแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้​

ข่าวสาร & ประกาศต่างๆ

3rd round admission of Master Degree
            - Application period (April 21 -July 6, 2018)
            - The admission examination date (July 28, 2018)
            - The interview date (July 31 – August 2, 2018)

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ปีการศึกษา 2561 รับสมัครระหว่างวันที่ 2-30 เมษายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 2 เม.ย. 2561

__________________________________________________________________________________________________

Welcome Medical Students and Lecturer from TMDU View More!!!

 16 มี.ค. 2561

__________________________________________________________________________________________________

Special Lectures by Professors and Lecturers from UMCG View More!!!

 13 มี.ค. 2561

__________________________________________________________________________________________________

The Second AUN-HPN in P&O Group Meeting 2018 View More!!!

8-9 มี.ค. 2561

__________________________________________________________________________________________________

Welcome Orthopaedic Nurses to Visit SSPO View More!!!

22 ก.พ. 2561

__________________________________________________________________________________________________

Notice of Examination results from Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics 

for the Comprehensive Examination for academic Year 2017 View More!!!

9 ก.พ. 2561

__________________________________________________________________________________________________

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรกายอุปกรณศาตรบัณฑิต

หลักสูตรกายอุปกรณศาตรบัณฑิต(นานาชาติ)

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
(ทางไกลผสมผสาน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากายอุปกรณ์(หลักสูตร นานาชาติ)

Education Programs

5

Clinics

2

ISPO Level

1