หน้าแรก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชากายอุปกรณ์ แห่งแรกในอาเซียน

ข่าวสาร & ประกาศต่างๆ

ประกาศที่ 060 2563 เรื่องรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์จำนวน 1 อัตรา926 Update!! 

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

2 กันยายน 2563

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา  

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

24 สิงหาคม 2563

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (หมดเขตรับสมัคร 21 ส.ค. 2563)

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

7 สิงหาคม 2563

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศเรื่อง เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

15 เมษายน 2563

__________________________________________________________________________________________________

เรียน ทุกท่านโปรดทราบ
ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
คลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

ขอจำกัดจำนวนการให้บริการผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ดังนี้

ขอเลื่อนนัดหมายของผู้ป่วยที่ไม่ใช่เคสฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วน มารับบริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
เปิดให้บริการเฉพาะเคสฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-419-3448 หรือ 02-419-3458 (ช่วงเวลา 08.30-15.30 น. ในวันทำการ) 

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 25 มีนาคม 2563

__________________________________________________________________________________________________

Academic Calendar 2019-2020 (Revised 19 March 2020) 

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 20 มีนาคม 2563

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศโรงเรียนกายอุปกรณ์ เรื่อง การสอบประมวลความรอบรู้ภาคปฏิบัติ CPE ประจำปีการศึกษา 2562 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

19  มีนาคม 2563

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19

คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

17  มีนาคม 2563

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ปีการศึกษา 2563 
(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม - 28 พฤษภาคม 2563)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 5  มีนาคม 2563

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 27  กันยายน 2562

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งนักกายอุปกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 20  กันยายน 2562

__________________________________________________________________________________________________

กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 13  กันยายน 2562

__________________________________________________________________________________________________

Academic Calendar Academic Year 2019-2020 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 5 กันยายน 2562

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 30 สิงหาคม 2562

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 30 สิงหาคม 2562

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 3 อัตรา

คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 26 สิงหาคม 2562

__________________________________________________________________________________________________

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ ปีการศึกษา 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 9 สิงหาคม 2562

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 8 สิงหาคม 2562

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 8 สิงหาคม 2562

__________________________________________________________________________________________________

" แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา  เป็นวันที่ 7 สิงหาคม 2562"
 5  สิงหาคม 2562

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2562        คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 9 กรกฎาคม  2562

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 3 อัตรา  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 4  กรกฎาคม  2562

__________________________________________________________________________________________________

Notice of Examination Results for the Comprehensive Practical Examination (CPE) Academic Year 2018                     คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 3  กรกฎาคม  2562

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 21  มิถุนายน  2562

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2562  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 21  มิถุนายน  2562

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ระบบรับตรง            ปีการศึกษา 2562  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 11  มิถุนายน  2562

__________________________________________________________________________________________________

 Announcement of the Qualified Candidates for Interview Examination Master Academic 2019                               คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 10 มิถุนายน  2562

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 ปี 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์       คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 10 มิถุนายน  2562

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ รอบ 5 ปีการศึกษา 2562                                      (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-7 มิถุนายน 2562) คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>  

31  พฤษภาคม  2562

__________________________________________________________________________________________________

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ  5th ASEAN SEMINAR ON MULTIDISCIPLINARY CARE FOR CHILDREN WITH MOBILITY IMPAIRMENT  (5th AMCM) on August 21 - 22, 2019 at the Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>  

28  พฤษภาคม  2562

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ปีการศึกษา 2562                      คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 28  พฤษภาคม  2562

__________________________________________________________________________________________________

List MOU between SSPO, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University and other Universities/Institute

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 8 พฤษภาคม  2562

__________________________________________________________________________________________________

Comprehensive Practical Examination (CPE) for Bachelor of Prosthetics and Orthotics Student, Academic Year 2018

- Announcement of Comprehensive Practical Examination (CPE)  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

- CPE Application form คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร >>

 29  เมษายน  2562

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ปีการศึกษา 2562                              (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2562)  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 29  มีนาคม  2562

__________________________________________________________________________________________________

Academic Calendar 2018 - 2019 Update!!  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 22  มกราคม 2562

__________________________________________________________________________________________________

โครงการทดสอบภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University English Language Test (MU-ELT) ประจำปีการศึกษา 2562      สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่  http://www.la.mahidol.ac.th/th/academic-services/caas/mu-elt

 3  ธันวาคม 2561

__________________________________________________________________________________________________

Academic Calendar 2018 - 2019 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 3  ธันวาคม 2561

__________________________________________________________________________________________________

 ประกาศรับสมัครผู้ศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2562                     เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 17 พฤษภาคม 2562  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 29 พฤศจิกายน  2561

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ปีการศึกษา 2561  คลิกเพื่อดูรายชื่อ

 23  สิงหาคม  2561

__________________________________________________________________________________________________

"ประกาศ : ตารางการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561"  คลิกเพื่อดูรายละเอียด!!

 1  สิงหาคม 2561

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ปีการศึกษา 2561  คลิกเพื่อดูรายชื่อ

 13  กรกฎาคม 2561

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ จำนวน 5 อัตรา               คลิกเพื่อดูรายชื่อ!!

 10 กรกฎาคม 2561

__________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ปีการศึกษา 2561                       คลิกเพื่อดูรายชื่อ!!

 4 กรกฎาคม 2561

__________________________________________________________________________________________________

3rd round admission of Master Degree
            - Application period (April 21 -July 6, 2018)
            - The admission examination date (July 21, 2018)
            - The interview date (July 31 – August 2, 2018)

Please visit http://www.grad.mahidol.ac.th and http://www.grad.mahidol.ac.th/en/prospective-students/degree.php?id=M&grp=0 to download the application form and see the details about Scholarship for master program student.

Please visit website: Postgraduate Education Division, Faculty of Medicine Siriraj Hospital (http://www.sirirajgrad.com/en/scholarship//) see the details about Scholarship for master program student.

 

__________________________________________________________________________________________________

Welcome Medical Students and Lecturer from TMDU View More!!!

 16 มี.ค. 2561

__________________________________________________________________________________________________

Special Lectures by Professors and Lecturers from UMCG View More!!!

 13 มี.ค. 2561

__________________________________________________________________________________________________

The Second AUN-HPN in P&O Group Meeting 2018 View More!!!

8-9 มี.ค. 2561

__________________________________________________________________________________________________

Welcome Orthopaedic Nurses to Visit SSPO View More!!!

22 ก.พ. 2561

__________________________________________________________________________________________________

Notice of Examination results from Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics 

for the Comprehensive Examination for academic Year 2017 View More!!!

9 ก.พ. 2561

__________________________________________________________________________________________________

Education Programs

5

Clinics

2

ISPO Level

1