หน้าแรก

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิตแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้​

ข่าวสาร & ประกาศต่างๆ

Welcome Orthopaedic Nurses to Visit SSPO View More!!!

22 ก.พ. 2561

__________________________________________________________________________________________________

Notice of Examination results from Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics 

for the Comprehensive Examination for academic Year 2017 View More!!!

9 ก.พ. 2561

__________________________________________________________________________________________________

เปิดรับสมัครค่ายคนทำขาครั้งที่ 9 สามารถไปดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้ว คลิกเลย!!!

25 ธ.ค. 2561

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรกายอุปกรณศาตรบัณฑิต

หลักสูตรกายอุปกรณศาตรบัณฑิต(นานาชาติ)

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
(ทางไกลผสมผสาน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากายอุปกรณ์(หลักสูตร นานาชาติ)

Education Programs

5

Clinics

2

ISPO Level

1